Home > O tym się mówi > Dlaczego Pan Prezydent powinien podpisać ustawy o zmianach w polskim sądownictwie
O tym się mówi

Dlaczego Pan Prezydent powinien podpisać ustawy o zmianach w polskim sądownictwie

Dlaczego Pan Prezydent powinien podpisać ustawy o zmianach w polskim sądownictwie. Na finiszu kampanii wyborczej w 2015 Platforma Obywatelska podkreśla – często posiłkując się liczbami – swoje rzekome osiągnięcia: wzrost gospodarczy, niższą stopę bezrobocia, wydatki na infrastrukturę. Zapomina przy tym podawać najważniejszy wskaźnik: rozmiar gigantycznego długu publicznego, który wynosi już obecnie bilion siedemdziesiąt siedem miliardów, czyli 1077 miliardów złotych!

W 2007 r., gdy Platforma Obywatelska obejmowała władzę, wynosił on zaledwie 527 miliardów złotych – a zatem kolejne rządy PO–PSL powiększyły go przez osiem lat niemal dwukrotnie.

Jak pokazuje opracowanie Fundacji Republikańskiej – przez te same osiem lat władza zmarnowała niemal równowartość tej gigantycznej sumy, o którą powiększyło się od 2007 r. zadłużenie polskiego państwa.

Jak jest za rządów PIS przez okres 18 miesięcy

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w I kw. 2017 roku o 4 proc. rok do roku wobec 2,5 proc. wzrostu rok do rok w poprzednim kwartale – wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), który prezentował dziś drugie szacunki tych danych.

W okresie styczeń – czerwiec 2017 roku oszacowano:

dochody budżetu państwa na kwotę 176.701,5 mln zł,
wydatki budżetu państwa na kwotę 170.841,4 mln zł,
nadwyżkę budżetu państwa na kwotę 5.860,1 mln zł.

Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec maja 2017 r. wyniosło 940.531,3 mln zł, co oznaczało spadek o 2.016,4 mln zł (0,2%) w porównaniu z końcem kwietnia 2017 r.
W maju 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 6,0 mld zł,

Patrząc na przytoczone wyżej liczby widać wyraźnie jak gospodarowano publicznymi pieniędzmi za rządów PO i PSL a jak gospodaruje się nimi dzisiaj. Gdzie były organa, których zadaniem było kontrolowanie urzędów państwowych w zakresie wydatkowania publicznych pieniędzy. Czy Państwo nie ma prawa upomnieć się o miliardy złotych, które zniknęły w kieszeniach malwersantów powiązanych ze sobą nie tylko zawodowo ale przede wszystkim towarzysko.

PANIE PREZYDENCIE !!!. W bezpośrednich wyborach Polacy, oddając głos na Pana oraz Prawo i Sprawiedliwość, zaufali Panu oraz Prawu i Sprawiedliwości. Ja nie jestem oszalałym z nienawiści do UE członkiem PIS-wskiej społeczności jak twierdzi o mnie i mnie podobnym opozycja. Jestem człowiekiem, który chce żyć i płacić podatki w kraju gdzie te podatki są pochodną dobrobytu każdego Polaka.
Proszę nas nie zawieść i podpisać ustawy, które stały się paliwem do wzniecania niepokojów społecznych przez nie odpowiedzialnych polityków dzisiejszej totalnej opozycji w imię obrony interesów wąskiej grupy uprzywilejowanych pseudo autorytetów