Home > Mazurskie Puszcze > PUSZCZA ROMNICKA
Mazurskie Puszcze

PUSZCZA ROMNICKA

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY ROMNICKIEJ

Gdzie jesteśmy?
Znajdziesz nas na pograniczu Mazur i Suwalszczyzny, w najbardziej na północny wschód wysuniętym zakątku województwa warmińsko-mazurskiego, tuż przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Nasz Park rozciąga się między Gołdapią a Żytkiejmami, zajmując powierzchnię 14 620 ha. Położony jest na terenie powiatu gołdapskiego, w gminach: Gołdap i Dubeninki.

Obszar Parku
Park obejmuje południową część Puszczy Rominckiej (część północna znajduje się na terytorium rosyjskim). Północny zasięg Parku wyznacza granica państwowa, od strony wschodniej i południowej Park otoczony jest przez dawne torowisko kolejowe, zaś jego zachodnią granicę wyznacza dolina Jarki i zachodni brzeg jeziora Gołdap. W granicach Parku znalazły się także tereny otwarte, przyległe do Puszczy Rominckiej, charakteryzujące się bogactwem przyrodniczym i krajobrazowym.
To właśnie dla zachowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych w dniu 14 stycznia 1998 roku powołano nasz Park do istnienia. Wokół Parku utworzono strefę otuliny o powierzchni 7942 ha obejmującą osady wiejskie, obszary rolnicze i pojezierne.

Nasza siedziba
Siedziba Parku mieści się w Żytkiejmach, w budynku szkoły pamiętającej czasy pruskie. Uwagę zwraca staranna, kamienna podmurówka, ściany z czerwonej cegły i drewniany ganek przy głównym wejściu – cechy charakterystyczne dla pruskiej architektury. Wewnątrz, obok pomieszczeń biurowych, znajdują się sale edukacyjne (wykładowa i multimedialna z ekspozycją poświęconą mokradłom). Poddasze budynku zamieszkuje kolonia karlika malutkiego – najmniejszego krajowego nietoperza. Przy siedzibie Parku funkcjonuje plac zabaw oraz mały ogródek dydaktyczny.